Onze ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden

Thumpnail-Onze-ijsberg-smelt

Onze ijsberg smelt!

Dit is een samenvatting van het boek “Onze ijsberg smelt!” geschreven door John Kotter en Holger Rathgeber (wat een leuke naam trouwens)

Het verhaal speelt zich af op een ijsberg in de zuidelijke ijszee. Deze ligt midden in een zee waar voldoende voedsel is, en biedt de pinguïns bescherming tegen de ijzige omstandigheden. Ze zien het als hun echte thuis.

Deze ijsberg is ons thuis voor altijd 1-20 Onze ijsberg smelt

Fred, de ijsbergvoorspeller (visionair?)

Een van de pinguïns is Fred, een doorsnee pinguïn. Hij was echter in vergelijking met andere pinguïns meer bezig met zijn omgeving en de ijsberg, en had door zijn ontdekkingstochten veel observaties en ideeën verzameld. Uit zijn observaties bleek dat de ijsberg aan het smelten was. Het gevaar was dat de ijsberg daardoor zou kunnen breken, met alle gevolgen van dien.

Onze ijsberg smelt en zou binnenkort kunnen breken 2-20 Onze ijsberg smelt

Hij wist intuïtief (visionair) dat er iets moest gebeuren maar was omdat hij geen invloedrijke pinguïn was, niet in de positie om de groep te kunnen beïnvloeden. Een pinguïn die hier eerder iets over had gezegd, Harold, was ook niet serieus genomen.

Fred voelde zich eenzaam en vroeg zich af wat hij moest doen.

Wat moet ik nu doen 3-20 Onze ijsberg smelt

Alice (strateeg en lid van het leiderschapsteam)

Fred besluit naar Alice te gaan, een daadkrachtige pinguïn van de leiderschapsraad met een goede band met de kolonie, die wel naar haar zou luisteren. Eerst is Alice ook wat cynisch, maar ze luistert en laat hem haar naar de plek brengen waar het volgens hem het duidelijkst is dat er iets aan de hand is. Deze blijkt aan de onderkant van de ijsberg, dus gevaarlijk onder water, te zijn. Behalve verschillende scheuren zat er ook een grot midden in de ijsberg die vol met water stond. Als dit water echter gaat bevriezen gaat het uitzetten, waardoor de ijsberg zou breken.

Alice ziet ook in dat er hier echt absoluut iets goed mis was en vraagt Fred om iets voor te bereiden om de anderen te laten zien dat er iets mis is, terwijl hij daar wel weerstand van zou krijgen.

De rol van de leiders 4-20 Onze ijsberg smelt

Louis, de hoofdpinguïn (leider)

Alice legt het voor aan de leiderschapsraad, die niet echt luistert. De hoofdpinguïn Louis nodigt na enig aandringen van Alice Fred echter wel uit voor de leiderschapsraadsvergadering om zijn bevindingen te tonen. Fred dacht na over hoe zijn bevindingen te tonen, met cijfers of speeches of iets dergelijks. Nadat hij echter wat meer over de leiderschapsraad te weten was gekomen bleek dat cijfers niet zo handig waren, en koos hij ervoor een model van de ijsberg te maken.

De volgende dag was de leiderschapsraad al vol verwondering over het model. Fred beschreef zijn bevindingen en onderzoeksmethoden, en gebruikte daarbij het model om alles te kunnen aanwijzen. Ook de grot kwam aan de orde, die voor opschudding zorgde.

NeeNee met allerlei bezwaren (realist?)

Een van de leden, NeeNee vond het onzin, hij heeft al eerder gezegd dat het normaal is dat er wat smelt, maar dat de ijsberg sterk is en dit aankan. Hij praat steeds harder en spreekt hem op elk punt tegen. Hierin krijgt hij steun van een aantal andere leden.

Bezwaren door NeeNee 5-20 Onze ijsberg smelt

Maar misschien is het niet zo. Misschien gebeurt dat niet. Maar misschien doet hij dat niet. Misschien heeft hij het mis. Hoe weten we wat dat wat hij zegt niet gewoon een theorie is? Welke speculaties? Bangmakerij? Kan hij garanderen dat zijn gegevens en bevindingen 100% accuraat zijn?

Fred legt uit dat hij het niet zeker weet en Alice springt bij met wat als we moeten verantwoorden dat het wel is gebeurt?

Geheim houden of openheid

Als de informatie klopte zou de kolonie nog maar 2 maanden hebben om hier iets aan te doen. Er wordt voorgesteld om een commissie te maken om de situatie verder te analyseren, en het verder geheim te houden voor de kolonie, zoals ze altijd doen. Echter, Alice is het er niet mee eens, iedereen moet het weten omdat iedereen erachter moet staan en iets moet doen. Er ontstaat paniek. Fred gaat een glazen fles halen (die volgens hem op ijs lijkt maar sterker is), en bedenkt dat als ze die vullen met water, dat water dan bevriest en uitzet. Als de fles barst dan roepen ze een vergadering bijeen, anders niet. Een pinguïn die ze allemaal vertrouwden, Bobby, nam de fles mee.

Onder de pet houden 6-20 Onze ijsberg smelt

De volgende dag bleek de fles inderdaad gebarsten te zijn. Behalve NeeNee was iedereen het er mee eens dat er iets moest gebeuren. Er wordt een vergadering met de kolonie bijeengeroepen. Daar wordt het hele verhaal verteld en laten ze zien wat er met de fles gebeurde. Na de vergadering barstte het gesnater los.

Louis, de leider, kan het niet alleen oplossen

Louis begrijpt dat niet iedereen zomaar het probleem kon oplossen (bijvoorbeeld de jonge pinguïns gespecialiseerd in ijs) omdat er wel vertrouwen moet zijn in deze pinguïns. Hij besluit een raad te vormen bestaande uit zichzelf, Alice, Fred, Bobby (boodschapper en oermoeder?) en Jan-Willem (een hele slimme pinguïn / analist en vernieuwer?), omdat ze allemaal verschillende capaciteiten hebben die elkaar goed aanvullen.

Je kunt het niet alleen 7-20 Onze ijsberg smelt

Teambuilding

Louis vraagt de pinguïns om allemaal hun ogen dicht te doen en naar het oosten te wijzen. Allemaal wezen ze een andere kant op. Iedereen heeft als individu op Louis opdracht gereageerd en niet samen gewerkt. Ze besluiten inktvis te eten voor lunch. Inktvissen zijn alleen niet makkelijk te vangen in je eentje, en dit lukt dus ook de eerste paar keer niet. Na een tijdje weten ze echter goed samen te werken en weten ze er een te vangen. Na het eten hebben ze urenlange gesprekken over van alles wat ze belangrijk vonden in het leven, en dachten ze niet na over het probleem. Zo was er een hecht team gevormd.

De neuzen dezelfde kant op 8-20 Onze ijsberg smelt

Vervolgens wordt er besloten met wat andere pinguïns van de kolonie te praten over mogelijke oplossingen; het boren van een gat, zoeken van een andere ijsberg, verplaatsen naar Antarctica, walvisvet kwamen voorbij maar bleken allemaal niet vruchtbaar te zijn.

Leren van de zeemeeuw

Ze blijken goed rond te kijken en zien een zeemeeuw. Ze bedenken dat het best wel een goed idee zou kunnen zijn om als de zeemeeuw te leven, als nomade, niet op een vaste plaats die niet te redden is maar altijd rondreizend. “Waarom zou het na zo lang op een bepaalde manier te hebben geleefd, gemakkelijk zijn iets totaal anders te bedenken?” zo stelde Louis.

Leren van de zeemeeuw 9-20 Onze ijsberg smelt

De volgende dag was er een vergadering met de hele kolonie bijeengeroepen. De professor had een indrukwekkende presentatie gemaakt. Louis liet het echter aan Bobby zien en die begreep er helemaal niets van. Hij gooide het vervolgens over een andere boeg en benoemde dingen als broederschap en discipline en dat dit niet gebonden is aan de ijsberg. Bobby vertelt vervolgens over de zeemeeuw en de vrijheid van zijn levensstijl. “Stel je voor, ze zijn vrij! Ze gaan waar ze willen” Er ontstaat discussie en na een tijdje is de bijeenkomst afgelopen nadat Louis de groep krachtig heeft toegesproken: We zijn deze ijsberg niet. Wij leven er alleen maar. We zitten niet vast aan dit stuk ijs. Wij zullen ander leefgebieden vinden die veiliger zijn. We kunnen verhuizen. Wij laten ons niet kisten”.

Herhalen, herhalen, herhalen

Alice besluit dat het van belang is dat er spandoeken komen met slogans die ze aan deze oplossingen herinneren. Iedere dag en overal communicatie. Met hulp van creatieve pinguïns maakte ze een week lang elke dag een nieuwe slogan en plaatste die zowel boven als onder water.

Herhalen herhalen herhalen 10-20 Onze ijsberg smelt

Betrokkenheid groeit en brokkelt af

Steeds meer pinguïns kwamen vragen of ze iets konden doen. Er meldden een aantal pinguïns zich aan als verkenner en stippelden tochten uit op zoek naar nieuwe ijsbergen. NeeNee was echter nog onrust aan het zaaien, gezamenlijk met een juf die ervoor zorgde dat de kleine pinguïns nachtmerries kregen. Het grootste probleem was echter dat omdat ze gingen verkennen ze geen tijd meer hadden om vis te vangen. En aangezien pinguïns alleen eten delen met hun eigen familie deelden zouden de pinguïns honger lijden. De doemverhalen en nachtmerries eisten hun tol, de pinguïns hielpen niet meer. [Ze waren ongemerkt terecht gekomen in Ontwikkelingsfase 2, gedesissulieerde leerlingen]

Hoe ga je om met tegenwerkers?

Louis besluit NeeNee aan te pakken door de professor hem op de voet te laten volgen met feiten. Bobby praat met de kleuterjuf die de angst blijkt te hebben dat ze straks te oud is om te veranderen en straks niet meer nodig is. Bobby vertelt echter dat ze later juist nog belangrijker is. Ze voelde zich begrepen en was gerustgesteld. Vervolgens ging ze alleen nog maar verhalen over helden vertellen. Een van de kinderen wil held worden en overtuigd haar ouders ervan dat de kolonie pinguïns nodig heeft om te helpen vis te vangen voor de verkenners. Zo ontstond de feestdag van de helden.

Omgaan met bezwaren 11-20

Feestdag van de Helden

Verkenners gingen eropuit om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. NeeNee vertelde nog steeds doemverhalen. Door middel van de feestdag van de helden (optredens en dergelijke), waarbij de toegangsprijs twee vissen was, konden de verkenners ook worden gevoed. Sociale druk werkte hier goed. De verkenners kwamen terug met enthousiaste verhalen, aten vis en kregen medailles met ‘held’ erop om. Er was een groot feest.

Feestdag van de Helden 12-20 Onze ijsberg smelt

Analyseren wat wel of niet werkt

De volgende dag is er een meeting met alle verkenners waar ze hun bevindingen bespraken. De professor nam hierin het voortouw. Na de eerste lading scouts gaat er vervolgens een tweede groep scouts op pad om te selecteren binnen de geselecteerde ijsbergen. NeeNee kreeg niet veel aandacht meer, steeds minder mensen waren negatief. Nu moesten ze zorgen dat er doorgezet werd. Er werd daarna een geschikte ijsberg gevonden, genoeg vis gevangen voor de verkenners en op een gegeven moment begon de verhuizing.

En doorrr 13-20

Veranderen werd een regel, geen uitzondering

De verhuizing was zwaar, het was lastig wennen op de nieuwe ijsberg. Na een tijdje ging dit echter prima. Het volgende seizoen verhuisden de pinguïns weer, zodat ze konden blijven veranderen. De tweede verhuizing ging veel soepeler. Helaas was er hier ook opstand omdat de pinguïns van de nieuwe ijsberg hielden. Dus ook hier werd weer een team van scouts opgesteld. Scouting werd zelfs een vak bij de kinderen op school. Louis ging met pensioen, maar werd wel de grootste verhalenverteller van de kolonie. Verhalen over de eerste grote verandering vertelde hij met veel enthousiasme. De kolonie groeide en groeide en was nu gewend om te veranderen.

Veranderen is de REGEL 14-20 Onze ijsberg smelt

Onze ijsberg smelt

Verhalen vertellen 15-20

Kennisoverdracht

Louis zag uiteindelijk het nut van het overdragen van bepaalde kennis aan de volgende generatie: “Smeltende ijsbergen” signaleren, de kolonie overtuigen van de noodzaak een oplossing te zoeken voor een moeilijk probleem, de juiste groep de veranderingen laten leiden, de juiste mensen vinden voor een betere toekomst, die visie communiceren zodat anderen deze begrijpen en accepteren, obstakels wegnemen, snel successen boeken, doorgaan totdat de nieuwe benadering volledig verankert is en er vervolgens voor zorgen dat de verandering het niet aflegt tegen de hardnekkige, moeilijk uit te roeien tradities.

Smeltende ijsbergen signaleren 16-20

Help Onze ijsberg smelt

Overtuigen van de noodzaak 17-20 Onze ijsberg smelt

Onze ijsberg smelt

Met de juiste mensen een team vormen 18-20

Neeejjjj Onze ijsberg smelt

Visie delen en obstakel wegnemen 19-20 Onze ijsberg smelt

Onze ijsberg smelt

Succes boeken en doorgaan 20-20 Onze ijsberg smelt

[Einde samenvatting boek die bijna één op één is overgenomen van Worldsuporter.]

CorSpronk-payoff

VIND JIJ VERANDEREN OOK MOEILIJK en zie je niet dat Onze ijsberg smelt? IK HELP JE GRAAG EEN EINDJE OP WEG.

Gelden de onderstaande vragen voor jou? Neem dan ook contact met mij op.

Wie ben ik echt en wat kan ik ermee als ondernemer?
Ik zoek een mentor voor ondernemers.
Mentor met verstand van ondernemen in moeilijke tijd.
Zakelijke mentor voor bedrijf met meer dan 50 medewerkers.
Mentor met verstand van de bouw.
Ik wil eigenlijk mijn bedrijf verkopen
Mentor met verstand van de technische sector.
Hoe breng ik mijn bedrijf autonoom naar een hoger niveau
Ik heb nieuwe visie nodig voor mijn onderneming
Hoe kan ik delegerend leiding geven?


Ik heb nieuwe visie nodig voor mijn bedrijf
Breek los uit het Doolhof
Hoe weet ik of ik geschikt ben als ondernemer
Autonoom groeien of groeien door overnames
Hoe leid ik mijn bedrijf door de coronacrisis
Archetype Visionair en Profeet geeft de richting aan en houd koers
Waar vind ik een zakelijke business coach
Op zoek naar business coach in Flevoland, Gelderland en Overijssel
Zakelijke mentor op de Veluwe gezocht
Nuchtere zakelijke coach gezocht

EEN OP MAAT PROGRAMMA VOOR JOU ALS ONDERNEMER

Om jou als ondernemer ook te kunnen helpen hebben we diverse programma’s samengesteld waaruit je kunt kiezen. Deze kun je vinden op onze aanbiedingspagina.

WIL JE DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

Wil je een afspraak maken om hier eens vrijblijvend over verder te praten? Plan dan vandaag nog een telefonisch kennismakingsgesprek met ons in via ons handige tool op onze website. Klik dan hier

Bellen voor een afspraak maken mag natuurlijk ook altijd.
Bel dan naar 06-53321934. Dan zoeken we samen een geschikt moment in jouw en mijn agenda.

Ik kijk uit naar onze afspraak.

Wil je eerst linken met mij op LinkedIn? Klik hier naar mijn bedrijfspagina of mijn persoonlijke profiel.

Cor Spronk

Over de auteur

Cor Spronk is een doorgewinterde ondernemer. Een gedreven verhalenverteller uit het oosten van het land. Nuchter en eigengereid. Integer en hij wil er zijn voor een ander.

Cor is informeel in de omgang en houd van korte lijnen. Hij is helder in zijn communicatie en bied graag een luisterend oor naar ondernemers en dan het liefst naar DGA’s / ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>