Vakgerelateerde Leiderschaps-OntwikkelTrajecten (VLOT)

Trek je organisatie VLOT in 2021!
Trek je organisatie VLOT in 2021!
Trek je organisatie VLOT in 2021!

Upgrade Jezelf helpt werkgevers te investeren in (toekomstige) werknemers. Naast inspirerende verhalen, handige tools én een netwerk van specialisten bieden zij een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Een fonds voor de cofinanciering van her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers. Cor Spronk is een erkende opleider en is in het bezit van een NOBCO-erkenning.

Trek je organisatie VLOT in 2021!

Vanaf januari 2021 is Cor Spronk begonnen met het ontwikkelen van Vakgerelateerde Leiderschaps-ontwikkeltrajecten (VLOT) aan te bieden. Deze ontwikkeltrajecten vallen onder bepaalde voorwaarden onder de cofinancieringsnormen van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Dit fonds is in leven geroepen om bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling. Voor werkgevers én werknemers. Bedoeld voor het ontwikkelen, leren en opleiden van (potentiële) werknemers.

Verschillende trajecten

Momenteel bieden we nu 4 vakgerichte ontwikkeltrajecten (VLOT) aan. Deze komen (onder voorwaarden) in aanmerking voor 50% cofinanciering van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Is je bedrijf niet in de Regio Zwolle gevestigd? Kijk dan of er cofinanciering mogelijk is vanuit andere regionale, provinciale of sectorale stimulerings- of ontwikkelfondsen.

Elk traject start met een ODC-drijfverenmeting, inclusief bespreking en rapportage. Deze vak-gerelateerde meting gaat heel specifiek in op de competenties die iemand van nature heeft, maar die nog niet (volledig) zijn ontwikkeld. Dit is het “gouden potentieel”. Ook wordt zichtbaar welke competenties iemand zichzelf heeft aangeleerd, maar van nature eigenlijk niet bij de persoon passen.

Dat is daarom vaak de reden dat deze competenties de persoon zoveel energie kosten. Vaak is dit een voorbode van bijvoorbeeld onvrede in het functioneren of in het slechtste geval leid dit ook tot ziekteverzuim.

Door het inzicht wat de persoon krijgt en de duidelijke handvaten om hier stappen in te nemen zal het leidinggevend vermogen op elk niveau vergroot worden. Dit straalt ook positief af naar de rest van de organisatie en daarbuiten.

Alle door ons aangeboden trajecten zijn zowel vakinhoudelijk, maar ook functiegericht en zelfs gericht op de transitieopgaven en wat daarbij nodig is. Het doel is altijd om de arbeidsmarktpositie van de werkgever en diens werknemers te vergroten en deze doelen zijn tot nu toe ook altijd behaald. Inmiddels heeft dit al tot nieuwe dienstverbanden en vacatures geleid.

Al naar gelang de duur van het traject wordt er scholing gegeven om de benodigde competenties uit te diepen en toe te passen. Daarmee wordt ook de effectiviteit in leidinggeven vergroot.

Lees en kijk hier maar eens naar de referentie van Ronald Visser van Bats Uitzendburo en Ambassadeur in de Gemeente Westerveld voor MKB Nederland Regio Zwolle, over hoe hij de VLOT-trajecten in zette voor zijn bedrijf.

VLOT 1 Starter

VOOR WIE?
De VLOT 1 is bedoelt voor personen waarvan het bedrijf wil onderzoeken of ze geschikt zijn om leidinggevende te worden.

WAT HOUD HET TRAJECT IN?
We doen de ODC-meting en bespreken uitvoerig met de persoon hoe zijn persoonlijkheid en competenties op het gebied van leiderschap zijn en hoe die ontwikkeld kunnen worden. Na een maand volgt er 1 terugkomgesprek om te evalueren wat er die maand is gebeurt. En welke invloed dit op de ontwikkeling heeft gehad. In dit gesprek worden er handreikingen gedaan voor verdere mogelijke groei.

RESULTAAT
Na het VLOT 1 traject weet de werknemer [en werkgever] of hij/zij geschikt is voor een leidinggevende positie en hebben ze duidelijke ontwikkelpunten waaraan gewerkt kan worden.

INVESTERING
Tijdsduur 1 maand.
De netto investering voor VLOT 1 is € 500,- (bij cofinanciering van € 500,-)

VLOT 2 Basis

VOOR WIE?
De VLOT 2 is bedoelt voor leidinggevende personen, die niet direct raakvlakken hebben met het ondernemerschap.

WAT HOUD HET TRAJECT IN?
We doen de ODC-meting en bespreken uitvoerig met jou hoe jouw persoonlijkheid en competenties op het gebied van leiderschap zijn en hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden. Na dit gesprek volgen er 3 ontwikkelgesprekken, waarin steeds geëvalueerd, geïnspireerd en geïnstrueerd word. Middels actuele vraagstukken gaan we concreet en actief aan de slag. Naast de gesprekken word er ook verwacht dat je tijdens je werk en privé ook tijd besteed aan deze ontwikkeling.

RESULTAAT
Na het VLOT 2 traject weet jij als leidinggevende of jouw taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in lijn zijn met jouw persoonlijkheid en competenties. Je bent je vanaf nu bewust bekwaam of hebt duidelijke ontwikkelpunten in de tijd geplaatst waaraan je in het jaar erna actief aan gaat werken.

INVESTERING
Tijdsduur 1-2 maanden.
De netto investering voor VLOT 2 is € 1.000,- (bij cofinanciering van € 1.000,-)

VLOT 3 Middenkader / gevorderd

VOOR WIE?
De VLOT 3 is bedoelt voor personen, die al langer leiding geven en raakvlakken hebben met het ondernemerschap. Ook voor ZZP-ers.

WAT HOUD HET TRAJECT IN?
We doen de ODC-meting (met ondernemersprofiel) en bespreken uitvoerig met jou hoe jouw persoonlijkheid en competenties op het gebied van leiderschap zijn en hoe deze wel of niet ontwikkeld kunnen worden. Na dit gesprek plannen we 5 ontwikkelgesprekken. Daar wordt steeds geëvalueerd, geïnspireerd en waar nodig geïnstrueerd. Middels actuele vraagstukken gaan we concreet en actief aan de slag. Naast de gesprekken word er verwacht dat je tijdens je werk en privé ook tijd besteed aan jouw eigen ontwikkeling.

RESULTAAT
Na het VLOT 3 traject weet jij als de leidinggevende op een veel effectievere en efficiëntere wijze jouw taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit te voeren. Dit mede door inzicht en zichtbare ontwikkeling van je natuurlijke kracht en bijbehorende competenties. Je bent je vanaf nu bewust bekwaam of hebt duidelijke ontwikkelpunten in de tijd geplaatst waaraan je in het jaar erna actief aan gaat werken.

INVESTERING
Tijdsduur 2-3 maanden.
De netto investering voor VLOT 3 is € 1.500,- (bij cofinanciering van € 1.500,-)

VLOT 4 Ondernemer / management

VOOR WIE?
De VLOT 4 is bedoelt voor ondernemers of managers die (in)direct leidinggeven aan 20-50 personen.

WAT HOUD HET TRAJECT IN?
We doen de ODC-meting (met ondernemersprofiel) en bespreken uitvoerig met jou hoe jouw persoonlijkheid en competenties op het gebied van leiderschap zijn en hoe deze wel of niet ontwikkeld kunnen worden. In 8 ontwikkelgesprekken evalueren, inspireren en instrueren we waar nodig. We focussen op ondernemend, verantwoordelijk en inspirerend leiderschap. Tijdens dit traject moet je echt even aan de bak.

RESULTAAT
Na het VLOT 4 traject is je ondernemersleven weer vlot getrokken. Je weet nu op een veel effectievere en efficiëntere wijze je eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit te voeren door inzicht en zichtbare ontwikkeling van de natuurlijke kracht en bijbehorende competenties. Je bent je vanaf nu bewust bekwaam of hebt duidelijke ontwikkelpunten in de tijd geplaatst waaraan je in het jaar erna actief aan gaat werken.

INVESTERING
Tijdsduur 3 maanden.
De netto investering voor VLOT 4 is € 2.500,- (bij cofinanciering van € 2.500,-)


Regio Zwolle is in ontwikkeling. Groei jij mee?

Gezonde groei zorgt ervoor dat je beschikt over genoeg goed gekwalificeerde werknemers om jouw ambities waar te maken. Groei zorgt er óók voor dat werknemers en mensen die nu nog langs de zijlijn staan of een opleiding volgen, hun talenten kunnen benutten. Dat ze met meer plezier en vooral langer aan het werk blijven. Zo is werk en privé veel beter in balans te houden.

Neem vandaag nog contact met ons op

Bel ons op 088-0887850 of 06-53321934 en vraag ons naar de voorwaarden en hoe je snel gebruik kunt maken van de mogelijkheden. Mailen naar cor@corspronk.nl kan natuurlijk ook.

Cor Spronk

Over de auteur

Cor Spronk is een doorgewinterde ondernemer. Een gedreven verhalenverteller uit het oosten van het land. Nuchter en eigengereid. Integer en hij wil er zijn voor een ander.

Cor is informeel in de omgang en houd van korte lijnen. Hij is helder in zijn communicatie en bied graag een luisterend oor naar ondernemers en dan het liefst naar DGA’s / ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>