De gelaagdheid van het collectief onbewuste volgens Carl Jung

De-gelaagdheid-van-het-collectief-onbeuste

De gelaagdheid van het collectief onbewuste

In een van zijn werkcolleges tekende Jung in een aanschouwelijk beeld de gelaagdheid van het collectief onbewuste. Elke zone of laag kent zijn eigen specifieke ervaringen. De drie ‘bergtoppen’ stellen drie verschillende individuen voor.

We gaan van onderen naar boven en zien dan de volgende zones:

H = centrale kracht


deze aller diepste tijd- en ruimte loze laag is eigenlijk niet te benoemen. Het begrip Tao past hier het best, maar je kunt het ook anders noemen, zoals het Leven, of de Godsvonk in de betekenis van Meester Eckhart, of welke andere benaming ook voor deze universele kracht. Jung koos voor een neutrale term: centrale kracht. Het bijzondere hiervan is dat die zowel de aller diepste laag in onze psyche vormt als ons tot op het persoonlijkste niveau bezielt. In deze diepten sluimeren ook de archetypen. De hele wordingsgeschiedenis van kosmos en aarde ligt ook besloten in deze diepste laag.


G = onze dierlijke voorouders


Niet alleen ervaringen van de mensheid, maar ook de ervaringen die aan de mensheid voorafgingen sluimeren in de diepten van onze psyche. Je zou kunnen zeggen dat in laag G de dinosaurussen nog rondwandelen. Dat is ook de reden dat ze als beelden in onze dromen kunnen blijven verschijnen: hun ervaringswereld is immers deel van onszelf. De mens behoort tot de groep van de zoogdieren, en in de oudste hersenen, onze hersenstam, vinden we nog altijd programmeringen die teruggaan op onszelf als diersoort. Zonder dat we dat meteen in de gaten hebben, werken deze programmeringen op de achtergrond nog steeds mee, met name in situaties die onzeker of bedreigend zijn kunnen hele oude organisatieprincipes en mechanismen tot instandhouding van onszelf en de soort opduiken.


F = Menselijke voorouders


De levens en ervaringen van onze voorouders, teruggaand tot het prilste begin van de mensheid, leven in onze psyche door. De alle vroegste oplossingen die de mens vond om bepaalde algemeen menselijke problemen het hoofd te bieden dragen we dus nog altijd in ons mee! En of dat nu gaat om groepsorganisatie of om het hoofd bieden aan gevaren, niets is verloren gegaan.
Tot zo ver zijn alle ervaringen volledig universeel. Hier verschillen de moderne Amerikaan en de Bosjesman in de bush van Afrika niet van elkaar. De grondvormen van het menszijn liggen hier. Maar vanaf nu gaan er verschillen optreden. De lagen die nu komen delen we niet meer met de hele wereld, maar met gedeelten ervan.


E = Volksgroep


De ervaringen van een bepaald volksdeel, ongeacht de grootte van hun verspreiding, delen we wanneer we binnen die groep zijn geboren. Bepaalde groepen zijn al heel oud en duidelijk onderscheiden, zoals de Zigeuners en de Joden (hoewel daarbinnen ook subgroepen zijn ontstaan). Andere groepen zijn in veel gebieden vermengd geraakt, zoals de Kelten, maar dat neemt niet weg dat het Keltische als volksgroep nog onverminderd doorleeft in het onbewuste van veel mensen die afstammen van deze groep. Dat betekend ook dat de oorspronkelijke Keltische cultuur en samenleving en het gedachtengoed van die tijd nog altijd op subtiele wijze de betrokken individuen kan beïnvloeden.


D = Natie


Wat een land meemaakt blijft in de psyche van de bewoners hangen en vormt in de loop van de eeuwen een eigen landsaard die verschilt van de omringende landen. Hoezeer die aard nog kan opspelen blijkt wel bij de integratieproblemen in Europa.


C = Stam


Binnen een natie kan een bepaalde groep mensen weer een eigen identiteit hebben. Dat hoeft niet in stamverband te zijn, het kan ook een streek zijn. Denk in Nederland eens aan het verschil tussen Groningers en Zeeuwen. Ook de ervaringen over vele eeuwen en vele generaties in zo’n streek zit verankerd in het onbewuste van de mensen die daar van afstammen. Dat zal blijven doorwerken, waar ter wereld je ook gaat wonen.


B = Familie


Binnen een familie heb je vaak veel meer te maken met de problemen en levens van je voorouders dan je in eerste instantie denkt. Jung heeft eens opgemerkt dat hij het gevoel had antwoorden te moeten vinden op de vragen van zijn voorouders. Vaak werken bepaalde familiepatronen sterk door in individuele leden van een familie. Het werk van Bert Hellinger, familie-opstellingen, heeft op indringende wijze laten zien hoezeer deze laag ook medebepalend is voor reactie wijzen, gevoelens, gedragingen en daarmee ook projecties van het individu.


A = Het topje is dan uiteindelijk het individu zelf


Van het deel van dat topje (dat bestaat uit ons bewustzijn en het persoonlijke onbewuste) zijn we ons doorgaans wel bewust, en niet van de rest.

Bron: Het projectie mechanisme in de praktijk, Karen M. Hamaker-Zondag, ISBN 978 90 74899 23 9

Expert-profiel-CJSpronk

Wil je meer weten of leren over welke gebieden in jouw collectief onbewuste liggen. Vraag dan bij ons een ODC-drijfverenmeting aan en leer meer over jezelf en je mogelijkheden om te groeien in je talent en deze te ontwikkelen.

ODC-DRIJFVERENMETING

Dit gevalideerde en innovatieve meetinstrument geeft inzicht in natuurlijke talenten maar ook in aangeleerd gedrag, wat veel energie kost en onder druk kan vervormen tot onproductief gedrag en weerstand in je organisatie of thuis. De ODC-drijfverenmeting is ontwikkeld door Odin Company; de afkorting staat voor Odin Development Compass.

Wil je lezen hoe de Archetypes omschreven worden en hoe de samenhang ervan is, lees dan eens mijn uitgebreide blog hierover met alle linkjes naar andere competenties.

MAG IK JE HELPEN?

Mag ik je helpen uit te vinden wie je bent en waar jij van nature goed in bent of kan zijn?
Gelden de onderstaande vragen voor jou? Neem dan ook contact met mij op.

Wie ben ik echt en wat kan ik ermee als ondernemer?
Ik zoek een mentor voor ondernemers.
Mentor met verstand van ondernemen in moeilijke tijd.
Zakelijke mentor voor bedrijf met meer dan 15 medewerkers.
Mentor met verstand van de bouw.
Ik wil mijn bedrijf verkopen maar is dit het goede moment
Mentor met verstand van de technische sector.
Wil je meer weten over jouw collectief onbewuste?


Hoe breng ik mijn bedrijf autonoom naar een hoger niveau
Ik heb nieuwe visie nodig voor mijn onderneming
Ben je inventief of kun je dat leren?
Ik heb nieuwe visie nodig voor mijn bedrijf
Hoe weet ik of ik geschikt ben als ondernemer
Autonoom groeien of groeien door overnames
Ontdek hoe het collectief onbewuste invloed op jou heeft.
Hoe leid ik mijn bedrijf na de coronacrisis
Waar vind ik een zakelijke business coach
Op zoek naar business coach in Flevoland
Zakelijke mentor op de Veluwe gezocht
Nuchtere zakelijke coach gezocht in Overijssel of Gelderland.

AANBIEDING VOOR JOU

Om jou als ondernemer ook te kunnen helpen hebben we diverse programma’s samengesteld waaruit je kunt kiezen. Deze kun je vinden op onze aanbiedingspagina.

WIL JE DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

Wil je een afspraak maken om hier eens vrijblijvend over verder te praten? Plan dan vandaag nog een telefonisch kennismakingsgesprek met ons in via ons handige tool op onze website. Klik dan hier

Bellen voor een afspraak maken mag natuurlijk ook altijd.
Bel dan naar 06-53321934. Dan zoeken we samen een geschikt moment in jouw en mijn agenda.

Ik kijk uit naar onze afspraak.

Wil je eerst linken met mij op LinkedIn? Klik hier naar mijn profiel.

Cor Spronk

Over de auteur

Cor Spronk is een doorgewinterde ondernemer. Een gedreven verhalenverteller uit het oosten van het land. Nuchter en eigengereid. Integer en hij wil er zijn voor een ander.

Cor is informeel in de omgang en houd van korte lijnen. Hij is helder in zijn communicatie en bied graag een luisterend oor naar ondernemers en dan het liefst naar DGA’s / ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>